Úvod

Motto:

31.10.2012 09:52
U dramatické výchovy je nejdůležitější CESTA, kterou ujdeme k výslednému poznání.

Dramatická výchova je sice jedna, ale má celou bohatou škálu nejrůznějších podob, odlišující se ve větším či menším počtu parametrů podle věku zúčastněných hráčů, přičemž se rozprostírá od mateřinek po domovy důchodců. Liší se ale také podle instituce, kde se koná, ve škole, v klubu, v muzeu či galerii..., a také podle toho, zda je to dramatická výchova zájmová, povinná či volitelná a zda sleduje hlavně sociálně-osobnostní cíle či naopak estetické a ryze divadelní cíle.

Eva Machková